Bondes Gård, säte för Hembygdsföreningen sedan 1973

Michel Joensson från Karlborn köpte år 1586 gården Spadarvet i Sundborn och bodde där med sin stora familj. Michels äldsta dotter, Malin gifte sig med en utsocknes man vid namn Hindrik Hindriksson, målare. Det unga paret flyttade in i en närbelägen gård som tillhörde spadarvet och som sedan kom att kallas målarbackan.

Malin och Hindrik fick två söner, Michel och Daniel. Båda blev bergsmän liksom sin far. Efter föräldrarnas död delades målarbackan mellan bröderna. Tomten söder om landsvägen tillföll Michel, norr därom blev Daniels lott. Daniels son Erik antog 1675 namnet Bonde. Sex generationer senare var Sofia Bonde född 1861, gårdens ägare. Vid hennes död 1935 ärvdes gården av systersonen Nils Sahlström. Denne testamenterade gården till Sundborns kommun.

Under årens lopp har många byggnader av olika slag funnits på området. En del är nu borta men några finns kvar.

Nuvarande mangårdsbyggnad på Bondes gård uppfördes i mitten av 1700-talet. År 1875 byggde man på med sex stockvarv så att huset fick vindskammare. Nils Sahlström restaurerade gården till sitt nuvarande skick 1946.

Härbret mitt emot boningshuset är till sin nedre del från 1600-talet och är en av Sundbornsbyns äldsta bevarade byggnader. Från 1973 disponeras Bondes gård av Sundborns hembygdsförening.