Sundborns Hembygdsförening

 

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening. Föreningen är medlem i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningen bildades för att försöka bevara något av det gamla Sundborn och den gemenskap som kännetecknade livet i vår gamla socken. Den 20 januari 1971 hölls den första hembygdsaftonen som samlade ett hundratal hembygdsintresserade sockenbor.

 

Bondes Gård

Bondes gård har sedan 1973 disponerats av Hembygdsföreningen. Här har vi våra styrelsemöten en gång i månaden. På Bondes gård finns en rik dokumentation i våra donerade fotosamlingar. Byggnaden är också vår bas för den utåtriktade verksamheten. Här binder vi lövrumpor och blomsterkransar till midsommarstången varje år.
Till Bondesgård kommer förskolebarnen för att för några timmar leva sig in i hur livet var för 100 år sen.

 

Världsarvet

När delar av Sundborns socken och även Bondes Gård sedan 2002 ingår i Världsarvet, är gården än mer intressant ur historiskt perspektiv.

 

Midsommar.

Midsommarfirande sker i samarbete med Lions club i Sundborn.

 

Kulturarbetet

Genom åren har föreningen drivit ett engagerande ideellt arbete för att knyta ihop det gamla med det nya, levandegöra, återinföra och inte minst förnya gamla traditioner. Att visa den kulturella historia som är Sundborns egen. Två arbetsområden har från starten varit kärnan i föreningen: Sundbornsdräkten och bild – ljuddokumentation.

 

Årsboken.

Vi försöker att varje år ge ut en årsbok som handlar om intressanta personer och händelser i vår bygd. Boken får du som medlem utan extra kostnad.

 

Aktiviteter

Det har också förekommit ett rikt utbud av olika aktiviteter under åren. Hantverksdagar, spelmansstämmor, fotoutställningar, fototräffar, utflykter, bussresor, barnaktiviteter som Konst Kalase t,folkdanskvällar på dansbanan, dräktinformation och julpysselkvällar. Vandringar runt Årberget med underhållning vid den renoverade kolarkojan och servering av kolbullar.

 

Ljud – och bildarkivet.

Det känns viktigt för oss i Hembygdsföreningen att göra dagens sockenbor uppmärksamma på att vi lever i en historiskt intressant bygd väl värd att bevara och vidareutveckla. Vi försöker bevara våra kulturminnen, detta innebär däremot inte att vi anser oss bundna och begränsade till någon snäv sektor. Vi dokumenterar genom insamlandet av bilder och röstupptagningar och tar gärna emot donerade bilder eller skannar av bilder som ägaren önskar behålla. Hembygdsföreningen vill med sin förankring i både det gamla och det nya, aktivt hjälpa och medverka till att profilen i vår socken består.

 

Kyrkbåten ”Stinan”.

Föreningen har genom en donation förvärvat en kyrkbåt med tillhörande båthus. Båten har döpts till ”Stinan” efter den generösa donationen från syskonen Stina Sundström och Nils Olsson. Roddarna kommer främst från Karlsbyheden IK

 

Alla är välkomna som medlem i vår förening.

Vi vill skapa en stolthet och hemkänsla för den bygd som av olika anledningar blivit vår egen. Vi vänder oss till alla Sundbornsbor, besökare och andra som är intresserade av vår bygd. Hembygdföreningen har något att erbjuda alla och kan komma att betyda något för dig!

Väl mött i Sundborns Hembygdsförening!