Styrelsen 2017

Ordförande:
Lena Engkvist
Vice ordförande:
Ann-Christine Wiborgh
Sekreterare:
Svante Fjelkner
Kassör:
Iris Hansson
Ledarmöter:
Sven Engkvist
Marie Sjögren
Jörgen Ekström
Dräktkommittén:
Iris Hansson, sammank.
Birgitta Wilhelmsson
Eva Fröbom
Lena Spelbacken
Birgitta Axelsson
Revisorer:
Hans Larsson
Stigmar Nordin
Eva Frisk, ersättare
Webbansvarig:
Helena Fjelkner
hbfwebb@awsz.com
Valberedning:
Lotta Sundbom, sammank.
Susanne Borg
Ingrid Norgren
Resursgrupp:
Annelie Grönberg
Madelaine Wahlberg
Taimi Hermansson
Margareta Eriksson
Johan Signeul
Ann-Katrine Svärd
Lotta Sundbom
Birgitta Persson
Iris Hansson